BIERZMOWANIE 2019

Sakrament Bierzmowania udzielił ks. bp Krzysztof Zadarko.
Miejcie odwagę…

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest