SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019

CARITAS   PARAFIIPLAC  JANA  PAWŁA II  878-230   KARLIN0 PRZYCHODYW roku 2019 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  30 840,05 zł,  z czego  4 516,01 zł  pozostało z r. 2018.Z Caritas Pomagam Blizniemu otrzymano dofinansowanie w wysokości  8 000 zł .Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 280,51 zł.  Uzyskano je...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018

CARITAS   PARAFIIPLAC  JANA  PAWŁA II  878-230   KARLIN0 PRZYCHODYW roku 2018 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  26 831,05 zł,  z czego  4 002,58 zł  pozostało z r. 2017.Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek-  7 874,41 zł,  w tym :- 5 374,49 zł  zebrano na chleb świętego Antoniego ( 9...