ODPUST 2019

Uroczystości odpustowe.
Msza Św. koncelebrowana. Słowo wygłosił ks. Józef Olszewski.

foto: M. Czarnas

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest