ODPUST 2019

Uroczystości odpustowe.
Msza Św. koncelebrowana. Słowo wygłosił ks. Józef Olszewski.

foto: M. Czarnas

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest