Parafia Rzymskokatolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
kontakt@parafia-michalarchaniol.pl
tel. 881 078 834

HISTORIA

1299 – Pierwsza pisana wzmianka o Karlinie. Istnieje przypuszczenie, że już wówczas Karlino posiadało prawa miejskie.

1313 – Wyraźna wzmianka o mieście – oppidum Corlin. Na początku XIV w. Karlino ma zamek biskupi, Karlino staje się rezydencja biskupów kamieńskich.

1385 – Poparte dokumentami istnienie miasta i grodu Karlino (z lubeckim prawem miejskim). Miasto otrzymuje herb: w rozwidleniu rzek mitra i dwa pastorały.

1409 – Książe Pomorski Bogusław VIII w sporze z biskupem kamieńskim niszczy miasto wraz z kościołem.

1510 – Na miejscu zburzonego w 1409 r. biskup Martin Carith nakazuje burmistrzowi K.Rinhold wybudowanie nowego kościoła św. Michała. Kościół ten z
różnymi późniejszym przeróbkami istnieje do dziś.

1534 – Decyzją zgromadzenia w Trzebiatowie, Pomorze staje się protestanckie i kościół Karlinie staje się świątynią kościoła protestanckiego. Pierwszym
pastorem protestancki jest Jodokus Pustkow z Białogardu.

1544 – Śmierć ostatniego biskupa kamieńskiego Erazma von Manteuffel, który mieszkał zamku w Karlinie w latach 1521-1544.

1685 – Wielki pożar Karlina. W sobotę wielkanocną spaliło się niemal całe miasto wraz z kościołem, plebanią i budynkiem szkolnym.

1690 – Kościół zostaje odbudowany i otrzymuje nowe organy.

1807 – Wojsko francuskie okupuje miasto, kościół słuły jako magazyn.Tyfus w Karlinie wymiera 1/3 mieszkańców.

1828-1835 – Rozbudowa głównego traktu handlowego miedzy Szczecinem, Gdańskiem i Królewcem. Powstaje droga miedzy Karlinem, Białogardem, Połczynem, Barwicami.
Karlino przeżywa wzrost ruchu tranzytowego i handlu lokalnego.

1851 – Karlino otrzymuje pierwsze oświetlenie ulic.

1859 – Powstaje linia kolejowa Białogard – Kołobrzeg.

1866 – Renowacja i przebudowa kościoła.

1884 – Na Parsęcie powstaje most betonowy (most zamkowy).

1903 – Powstaje nowy (istniejący do dziś) cmentarz i kaplica cmentarna na tzw. Wzgórzu Karola.

1930 – Poświecenie nowego budynku szkoły (szkoła obecna).

1940 – Wielka powódź w Karlinie, na skutek przerwania wału na zaporze w Niedalinie.

04.03.1945 – Wojsko radzieckie i polskie zajmują Karlino. Karlino staje się miastem polskim.

24.10.1945 – Pierwszy Proboszcz Karlina, Ks. Feliks Kaczmarek z ziemi wileńskiej, dokonuje uroczystego poświecenia kościoła. Kościół po latach staje się świątynią
katolicką.

22.02.1950 – Erygowanie i poświecenie stacji Drogi Krzyżowej w kościele.

04.06.1950 – Ks. Bp Edmund Nowicki – udziela po raz pierwszy Sakramentu Bierzmowania dla rzeszy wiernych.

18.05.1950 – Oficjalne kanoniczne erygowanie Parafii przez Ordynariusza z Gorzowa Wlkp. Ks. Tadeusza Załuczkowskiego parafii rzymskokatolickiej.

07.1956 – Parafię opuszcza pierwszy proboszcz Parafii Ks. Feliks Kaczmarek, na jego
miejsce Ks. Bp mianuje Ks. Józefa Kępkę, który będzie proboszczem
Karlina do swojej śmierci w roku 1972.

19.03.1957 – Przekazanie Parafii kościoła w Lubiechowie.

20.06.1957Święcenia kapłańskie i Msza św. Prymicyjna, Ks. Zygmunta Marcinkowskiego, mieszkańca wsi Malonowo.

06.1958 – Przekazanie Parafii w Karlinie kościoła w Kar?cinie, a w grudniu 1959 r. kościoła w Parsowie. Do Parafii należą następujące kościoły filialne: Karwin,
Mierzyn, Kar?cino, Lubiechowo i Parsowo.

29.05.1961 – Święcenia kapłańskie w kościele wKarlinieKs.LudwikaMusiała,mieszkańca wsi Karwin, który po latach w 1993 r. będzie Proboszczem Karlina.

29.09.1962Dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim Kościołowi w Karlinie
przywrócony zostaje pierwotny tytu św. Michała Archanioła. Po wojnie Ks.
Feliks Kaczmarek nadał kościołowi tytuł Chrystusa Króla.

09.11.1972 – Smierć i pogrzeb, Ks. Józefa Kępki. Pochowany zostaje na cmentarzu w Karlinie.

02.02.1973 – Ks.Stanisław Głodzik – zostaje nowym Proboszczem Karlina. Duszpasterstwo sprawował będzie aż do przejęcia na emeryturę, czyli do dnia 1 września 1989 r.

01.09.1989r. Proboszczem w Karlinie zostaje Ks. Józef Słowik. Dziełem Ks. Józefa to wielka praca regotyzacji kościoła parafialnego, przywrócenie mu pierwotnego wyglądu i pokrycie kościoła blacha miedzianą.

01.07.1993r. – Proboszczem Karlina zostaje Ks. Ludwik Musiał, wyświecony 29 maja 1961r w Karlinie, mieszkaniec wsi Karwin. Przynależnej wówczas do Parafii Karlino.
Przyszedł tu z Miastka, gdzie 33 lata temu, jako neoprezbiter rozpoczął
pracę duszpasterską, a przyjechał tam właśnie z Karlina. Dziwne są drogi Bożej Opatrzności.

01.08.2011r. – Proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie zostaje Ks. Andrzej Korpusik.Data święceń 17.05.1981r. Były dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

1.08.2020 – Proboszczem parafii pw. Św. Michała Archaniła w Karlinie zostaje ks. Dariusz Rataj. Wyświęcony w 1998 r.

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

KARLINO
8.00, 10.15, 12.15, 18.00

DASZEWO 17.00 sobota

LUBIECHOWO 11.00

KOWAŃCZ 9.00

W DNI POWSZEDNIE

KARLINO  8.00, 18.00

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

w czwartki
od 16.00 do 17.00
w soboty
od  9.30 do 11.00

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych:
tel. 881078834

Nr telefonu:  881078834

e-mail: kontakt@karlino-michalarchaniol.pl