Parafia Rzymsko-katolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
karlinoparafia@gmail.com
tel. 881078834

HISTORIA
1299 – Pierwsza pisana wzmianka o Karlinie. Istnieje przypuszczenie, że już wówczas Karlino posiadało prawa miejskie. 1313 – Wyraźna wzmianka o mieście – oppidum Corlin. Na początku XIV w. Karlino ma zamek biskupi, Karlino staje się rezydencja biskupów kamieńskich. 1385 – Poparte dokumentami istnienie miasta i grodu Karlino (z lubeckim prawem miejskim). Miasto otrzymuje herb: w rozwidleniu rzek mitra i dwa pastorały. 1409 – Książe Pomorski Bogusław VIII w sporze z biskupem kamieńskim niszczy miasto wraz z kościołem. 1510 – Na miejscu zburzonego w 1409 r. biskup Martin Carith nakazuje burmistrzowi K.Rinhold wybudowanie nowego kościoła św. Michała. Kościół ten z różnymi późniejszym przeróbkami istnieje do dziś. 1534 – Decyzją zgromadzenia w Trzebiatowie, Pomorze staje się protestanckie i kościół Karlinie staje się świątynią kościoła protestanckiego. Pierwszym pastorem protestancki jest Jodokus Pustkow z Białogardu. 1544 – Śmierć ostatniego biskupa kamieńskiego Erazma von Manteuffel, który mieszkał zamku w Karlinie w latach 1521-1544. 1685 – Wielki pożar Karlina. W sobotę wielkanocną spaliło się niemal całe miasto wraz z kościołem, plebanią i budynkiem szkolnym. 1690 – Kościół zostaje odbudowany i otrzymuje nowe organy. 1807 – Wojsko francuskie okupuje miasto, kościół słuły jako magazyn.Tyfus w Karlinie wymiera 1/3 mieszkańców. 1828-1835 – Rozbudowa głównego traktu handlowego miedzy Szczecinem, Gdańskiem i Królewcem. Powstaje droga miedzy Karlinem, Białogardem, Połczynem, Barwicami. Karlino przeżywa wzrost ruchu tranzytowego i handlu lokalnego. 1851 – Karlino otrzymuje pierwsze oświetlenie ulic. 1859 – Powstaje linia kolejowa Białogard – Kołobrzeg. 1866 – Renowacja i przebudowa kościoła. 1884 – Na Parsęcie powstaje most betonowy (most zamkowy). 1903 – Powstaje nowy (istniejący do dziś) cmentarz i kaplica cmentarna na tzw. Wzgórzu Karola. 1930 – Poświecenie nowego budynku szkoły (szkoła obecna). 1940 – Wielka powódź w Karlinie, na skutek przerwania wału na zaporze w Niedalinie. 04.03.1945 – Wojsko radzieckie i polskie zajmują Karlino. Karlino staje się miastem polskim. 24.10.1945 – Pierwszy Proboszcz Karlina, Ks. Feliks Kaczmarek z ziemi wileńskiej, dokonuje uroczystego poświecenia kościoła. Kościół po latach staje się świątynią katolicką. 22.02.1950 – Erygowanie i poświecenie stacji Drogi Krzyżowej w kościele. 04.06.1950 – Ks. Bp Edmund Nowicki – udziela po raz pierwszy Sakramentu Bierzmowania dla rzeszy wiernych. 18.05.1950 – Oficjalne kanoniczne erygowanie Parafii przez Ordynariusza z Gorzowa Wlkp. Ks. Tadeusza Załuczkowskiego parafii rzymskokatolickiej. 07.1956 – Parafię opuszcza pierwszy proboszcz Parafii Ks. Feliks Kaczmarek, na jego miejsce Ks. Bp mianuje Ks. Józefa Kępkę, który będzie proboszczem Karlina do swojej śmierci w roku 1972. 19.03.1957 – Przekazanie Parafii kościoła w Lubiechowie. 20.06.1957Święcenia kapłańskie i Msza św. Prymicyjna, Ks. Zygmunta Marcinkowskiego, mieszkańca wsi Malonowo. 06.1958 – Przekazanie Parafii w Karlinie kościoła w Kar?cinie, a w grudniu 1959 r. kościoła w Parsowie. Do Parafii należą następujące kościoły filialne: Karwin, Mierzyn, Kar?cino, Lubiechowo i Parsowo. 29.05.1961 – Święcenia kapłańskie w kościele wKarlinieKs.LudwikaMusiała,mieszkańca wsi Karwin, który po latach w 1993 r. będzie Proboszczem Karlina. 29.09.1962Dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim Kościołowi w Karlinie przywrócony zostaje pierwotny tytu św. Michała Archanioła. Po wojnie Ks. Feliks Kaczmarek nadał kościołowi tytuł Chrystusa Króla. 09.11.1972 – Smierć i pogrzeb, Ks. Józefa Kępki. Pochowany zostaje na cmentarzu w Karlinie. 02.02.1973 – Ks.Stanisław Głodzik – zostaje nowym Proboszczem Karlina. Duszpasterstwo sprawował będzie aż do przejęcia na emeryturę, czyli do dnia 1 września 1989 r. 01.09.1989r. Proboszczem w Karlinie zostaje Ks. Józef Słowik. Dziełem Ks. Józefa to wielka praca regotyzacji kościoła parafialnego, przywrócenie mu pierwotnego wyglądu i pokrycie kościoła blacha miedzianą. 01.07.1993r. – Proboszczem Karlina zostaje Ks. Ludwik Musiał, wyświecony 29 maja 1961r w Karlinie, mieszkaniec wsi Karwin. Przynależnej wówczas do Parafii Karlino. Przyszedł tu z Miastka, gdzie 33 lata temu, jako neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską, a przyjechał tam właśnie z Karlina. Dziwne są drogi Bożej Opatrzności. 01.08.2011r. – Proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie zostaje Ks. Andrzej Korpusik.Data święceń 17.05.1981r. Były dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 1.08.2020 – Proboszczem parafii pw. Św. Michała Archaniła w Karlinie zostaje ks. Dariusz Rataj. Wyświęcony w 1998 r.

W ZWIĄZKU
Z NAJNOWSZYMI
WYTYCZNYMI RZĄDOWYMI

LIMIT WIERNYCH W KOŚCIELE
WYNOSI 30% OBŁOŻENIA

(nie wliczając zaszczepionych)
PODCZAS UROCZYSTOŚCI
RELIGIJNYCH

PRZEBYWAJĄC W KOŚCIELE
WCIĄŻ NALEŻY MIEĆ
ZASŁONIĘTE USTA I NOS

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

KARLINO
8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.00

KOWAŃCZ 11.00

LUBIECHOWO 10.00
W DNI POWSZEDNIE

KARLINO  8.00, 18.00

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

w czwartki
od 16.00 do 17.00
w soboty
od  9.00 do 11.00

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych:
tel. 881078834

Nr telefonu:  881078834

e-mail: kontakt@karlino-michalarchaniol