Parafia Rzymskokatolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
kontakt@parafia-michalarchaniol.pl
tel. 881 078 834

BIERZMOWANIE

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCYMI PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

(…) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest:
– udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej)
– w katechezie parafialnej (spotkania w grupach i ogólne)
– uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki.
W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

(…) ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych (msze św. i nabożeństwa) (…)
Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

(…) Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania. (…)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

KARLINO
8.00, 10.15, 12.15, 18.00

DASZEWO 17.00 sobota

LUBIECHOWO 11.00

KOWAŃCZ 9.00

W DNI POWSZEDNIE

KARLINO  8.00, 18.00

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

w czwartki
od 16.00 do 17.00
w soboty
od  9.30 do 11.00

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych:
tel. 881078834

Nr telefonu:  881078834

e-mail: kontakt@karlino-michalarchaniol.pl