Parafia Rzymskokatolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
kontakt@parafia-michalarchaniol.pl
tel. 881 078 834

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY:

AKTUALNE Świadectwo Chrztu (Uwaga! – ważne jest tylko pół roku od daty wystawienia
do daty ślubu) z zaznaczeniem, że potrzebne jest do ślubu i z zaznaczeniem o Sakramencie Bierzmowania.
Ostatnie świadectwo z nauki religii (może być na szkolnym).

Świadectwo ukończenia katechezy przygotowującej do Sakramentu Małżeństwa – Kursu Przedmałżeńskiego.
Jeżeli ma to być Ślub Konkordatowy – należy zgłosić się do USC w miejscu zamieszkania jednej ze stron, z dowodami osobistymi i skróconymi aktami urodzenia, aby otrzymać stosowne zaświadczenie do ślubu konkordatowego, a następnie dostarczyć to zaświadczenie do biura parafialnego. (Uwaga! Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące od daty wystawienia do daty ślubu, dlatego dostarczamy je w tym okresie)

W parafii odbywa się spisanie protokołu kanonicznego, narzeczeni uczestniczą w naukach bezpośrednich przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa (trzy nauki z Księdzem i z Doradztwem Rodzinnym), wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafiach stałego miejsca zamieszkania i ewentualnie w czasowym miejscu zamieszkania, jeżeli pobyt czasowy jest dłuższy niż 6 miesięcy.

Narzeczeni uprzedzą osoby zaproszone na ślub, by uszanowały świętość obrzędu i miejsca: nie rzucać ryżu (dla wielu ludzi jest to taki pokarm, jak dla nas chleb)nie rzucać sztucznych płatków itp. Benedykt XVI opowiedział się przeciwko ułatwieniom w dopuszczaniu do małżeństwa, a także przy orzekaniu jego nieważności. Sprawie tej papież poświęcił przemówienie do Roty Rzymskiej – najwyższej kościelnej instancji orzekającej nieważność małżeństw. Podczas audiencji dla członków Roty Rzymskiej, której przewodniczącym jest biskup Antoni Stankiewicz, Benedykt XVI podkreślił: „Trzeba starać się, na ile to możliwe, o przerwanie błędnego koła, do jakiego często dochodzi między pewnym z góry dopuszczeniem do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania oraz bez poważnej oceny spełnionych wymogów przewidzianych do jego udzielenia, a orzeczeniem prawnym, czasem równie łatwym, ale o przeciwnej wymowie, w którym to samo małżeństwo uznane zostaje za nieważne jedynie na podstawie stwierdzenia jego fiaska”. Papież wyraził wręcz przekonanie, że księża nie troszczą się o solidne przygotowanie kandydatów do małżeństwa „wychodząc z założenia, że chodzi tu o realizację naturalnego prawa osób do zawarcia ślubu”. – Nie chodzi o subiektywne żądanie, jakie duszpasterze muszą spełnić poprzez formalne uznanie go niezależnie od faktycznego stanu związku (…) Nikt nie może domagać się prawa do ceremonii ślubnej – oświadczył papież. Zauważył następnie: „Przy pomocy różnych dostępnych środków starannego przygotowania i kontroli można rozwinąć skuteczną działalność duszpasterską w celu zapobiegania orzekaniu o nieważności małżeństwa”. Do duszpasterzy Benedykt XVI zaapelował o większą odpowiedzialność.

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

KARLINO
8.00, 10.15, 12.15, 18.00

LUBIECHOWO 11.00

KOWAŃCZ 9.00

W DNI POWSZEDNIE

KARLINO  8.00, 18.00

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

w czwartki
od 16.00 do 17.00
w soboty
od  9.30 do 11.00

Adres: Pl. Jana Pawła II 8
78-230 Karlino

Sprawy pogrzebu wg ustaleń; wezwanie do chorych:
tel. 881078834

Nr telefonu:  881078834

e-mail: kontakt@karlino-michalarchaniol.pl