Z powodu panującej pandemii, decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka Planowane terminy bierzmowania zostają odwołane.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest