Z powodu panującej pandemii, decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka Planowane terminy bierzmowania zostają odwołane.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest