SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018


CARITAS   PARAFII
PLAC  JANA  PAWŁA II  8
78-230   KARLIN0


PRZYCHODY

W roku 2018 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  26 831,05 zł,  z czego  4 002,58 zł  pozostało z r. 2017.
Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek-  7 874,41 zł,  w tym :
– 5 374,49 zł  zebrano na chleb świętego Antoniego ( 9 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i sześć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
– 752, 91zł  ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia ;
– 1 747, 01 zł  , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 60 skarbonek.
Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 381,41 zł.  Uzyskano je   przede wszystkim ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików) oraz z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
Dwudziestu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości  
5 570,46 zł.
Z Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej otrzymano dofinansowanie w wysokości  2 000 zł ,  a inne przychody wyniosły-  2,19 zł .


ROZCHODY

W roku 2018 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie  22 315, 04 zł.

Najwięcej-  11 429,75 zł – przeznaczono   na  przygotowanie paczek  świątecznych-  głównie na zakup wędlin.  Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych,  świątecznych  kartek i  świec  oraz darowizn. W okresie  Wielkiego Postu i  Adwentu przeprowadzono  zbiórkę żywności w kościele parafialnym i prywatnym sklepie.  W  marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas  oraz dzieci  i młodzież brali udział w zbiórce żywności   w karlińskiej  Biedronce. W sumie w roku 2018 zebrano  tam  około 540 kg żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 119 paczek, a przed świętami Bożego Narodzenia  trafiły one do 121 rodzin.

Na pomoc doraźną wydano 4 200, 97 zł, z czego:

 • 19 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 2 527,34 zł ;
 • 2 razy kupiono opał  na sumę 600 zł;
 • 8   razy wykupywano recepty , zapłacono 373,93 zł;
 • 4 razy opłacono czynsz, wydano 311,16 zł , a dla jednej osoby zapłacono rachunek za wodę o wartości 131,60 zł;
 • poza tym-  trzy razy kupiono artykuły spożywcze, raz art. szkolne, udzielono też pomocy w zakupie gazu butlowego, sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych- na te cele wydano 256,94 zł.

  Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3  700 zł, w tym:
 • 2 300zł  za paschaliki i świece wigilijne 2018;
 • 900 zł  – 50 %  jałmużny wielkopostnej- skarbonki;
 • 400 zł- 50% ofiar zebranych w Niedzielę Bożego Milosierdzia;
 • 100zł –  za materiały na Tydzień Miłosierdzia i skarbonki wielkopostne ( druki).

  Na rehabilitację domową dla osoby niepełnosprawnej przeznaczono 2 200 zł- z czego 2 000 przekazała Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej, a 200 zł parafialna Caritas.
  Inne wydatki wyniosły- 784, 32 zł- przeznaczono je  m. in. na zakup kartek świątecznych, obsługę konta,wymianę zamka w pomieszczeniu parafialnej Caritas, zakup druków.

   W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie-  wypożyczali sprzęt  rehabilitacyjny,  przyjmowali i wydawali  używaną odzież, zabawki , podręczniki… Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym-  opłacali rachunki ,  wykupywali recepty  itp.  W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku  2018 skorzystało  ponad 150 rodzin  i osób samotnych.

  Karlino, 7.01.2019 r.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest