SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018


CARITAS   PARAFII
PLAC  JANA  PAWŁA II  8
78-230   KARLIN0


PRZYCHODY

W roku 2018 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  26 831,05 zł,  z czego  4 002,58 zł  pozostało z r. 2017.
Najwięcej przychodów pochodziło ze zbiórek-  7 874,41 zł,  w tym :
– 5 374,49 zł  zebrano na chleb świętego Antoniego ( 9 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i sześć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
– 752, 91zł  ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia ;
– 1 747, 01 zł  , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 60 skarbonek.
Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 381,41 zł.  Uzyskano je   przede wszystkim ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików) oraz z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
Dwudziestu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości  
5 570,46 zł.
Z Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej otrzymano dofinansowanie w wysokości  2 000 zł ,  a inne przychody wyniosły-  2,19 zł .


ROZCHODY

W roku 2018 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie  22 315, 04 zł.

Najwięcej-  11 429,75 zł – przeznaczono   na  przygotowanie paczek  świątecznych-  głównie na zakup wędlin.  Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych,  świątecznych  kartek i  świec  oraz darowizn. W okresie  Wielkiego Postu i  Adwentu przeprowadzono  zbiórkę żywności w kościele parafialnym i prywatnym sklepie.  W  marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas  oraz dzieci  i młodzież brali udział w zbiórce żywności   w karlińskiej  Biedronce. W sumie w roku 2018 zebrano  tam  około 540 kg żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 119 paczek, a przed świętami Bożego Narodzenia  trafiły one do 121 rodzin.

Na pomoc doraźną wydano 4 200, 97 zł, z czego:

 • 19 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 2 527,34 zł ;
 • 2 razy kupiono opał  na sumę 600 zł;
 • 8   razy wykupywano recepty , zapłacono 373,93 zł;
 • 4 razy opłacono czynsz, wydano 311,16 zł , a dla jednej osoby zapłacono rachunek za wodę o wartości 131,60 zł;
 • poza tym-  trzy razy kupiono artykuły spożywcze, raz art. szkolne, udzielono też pomocy w zakupie gazu butlowego, sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych- na te cele wydano 256,94 zł.

  Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3  700 zł, w tym:
 • 2 300zł  za paschaliki i świece wigilijne 2018;
 • 900 zł  – 50 %  jałmużny wielkopostnej- skarbonki;
 • 400 zł- 50% ofiar zebranych w Niedzielę Bożego Milosierdzia;
 • 100zł –  za materiały na Tydzień Miłosierdzia i skarbonki wielkopostne ( druki).

  Na rehabilitację domową dla osoby niepełnosprawnej przeznaczono 2 200 zł- z czego 2 000 przekazała Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej, a 200 zł parafialna Caritas.
  Inne wydatki wyniosły- 784, 32 zł- przeznaczono je  m. in. na zakup kartek świątecznych, obsługę konta,wymianę zamka w pomieszczeniu parafialnej Caritas, zakup druków.

   W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie-  wypożyczali sprzęt  rehabilitacyjny,  przyjmowali i wydawali  używaną odzież, zabawki , podręczniki… Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym-  opłacali rachunki ,  wykupywali recepty  itp.  W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku  2018 skorzystało  ponad 150 rodzin  i osób samotnych.

  Karlino, 7.01.2019 r.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest