SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019

CARITAS   PARAFII
PLAC  JANA  PAWŁA II  8
78-230   KARLIN0

PRZYCHODY

W roku 2019 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  30 840,05 zł,  z czego  4 516,01 zł  pozostało z r. 2018.
Z Caritas Pomagam Blizniemu otrzymano dofinansowanie w wysokości  8 000 zł .
Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 280,51 zł.  Uzyskano je   przede wszystkim ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików) oraz z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
  Ze zbiórek pochodziło  6 685,09 zł,  w tym :
– 4 338,11 zł  zebrano na chleb świętego Antoniego ( 10 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i     pięć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
– 889, 42zł  ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia ;
– 1 457, 56 zł  , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 62 skarbonek.
Dziewiętnastu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości  4 356,74 zł , a  inne przychody wyniosły-  1,70 zł .

ROZCHODY

W roku 2019 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie  29 947, 76 zł.
Najwięcej –  12 815,75 zł – przeznaczono   na  przygotowanie paczek  świątecznych-  głównie na zakup wędlin.  Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych,  świątecznych  kartek i  świec  oraz darowizn. W okresie  Wielkiego Postu i  Adwentu przeprowadzono  zbiórkę żywności w kościele parafialnym , prywatnym sklepie a w grudniu- w szkole podstawowej.  W  marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas  oraz dzieci  i młodzież  ze Szkolnego Koła Caritas brali udział w zbiórce żywności   w karlińskiej  „Biedronce”. W sumie w roku 2019 zebrano  tam-w ramach akcji „Tak, pomagam!”-  około 470  kg żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 108 paczek, a przed świętami Bożego Narodzenia  trafiły one do 130 rodzin.
Ponadto we wrześniu , w ramach akcji „Kromka chleba dla sasiada” , dzieci ze SKC i wolontariusze zebrali w „Biedronce” około 150 kg żywności, która trafiła do 10 osób- głównie emerytów, bezrobotnych i chorych.
Na rehabilitację  dla czterech osób  przeznaczono 8 500 zł- z czego 8 000 przekazała Caritas Pomagam Blizniemu w Koszalinie, a 500 zł parafialna Caritas.

Na pomoc doraźną wydano 4 111, 89 zł, z czego:
– 24 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 593,21 zł ;
– 17   razy wykupywano recepty , zapłacono 920,38 zł;
– 6 razy kupiono opał  na sumę 720 zł;
-19 razy kupowano artykuły spożywcze na kwotę 441, 30 zł;
– 4 razy kupiono gaz butlowy , wydano 220 zł;
-poza tym- udzielono pomocy w zakupie obuwia ortopedycznego, w opłaceniu rachunku za czynsz i zaliczki na wycieczkę szkolną dla  dziecka; na te cele wydano 217 zł.

Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3  600 zł, w tym:
– 2 320zł  za paschaliki i świece wigilijne 2019;
– 750 zł  – 50 %  jałmużny wielkopostnej- skarbonki;
– 450 zł- 50% ofiar zebranych w Niedzielę Bożego Milosierdzia;
– 80zł –  za skarbonki wielkopostne ( druki).
Dla polskich dzieci na Kresach , na zakup artykułów szkolnych- w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”- przesłano  660 zł.
Inne wydatki wyniosły- 260, 12 zł-  głównie na zakup reklamówek do paczek świątecznych, druków i obsługę konta parafialnej Caritas.

W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie-  wypożyczali sprzęt  rehabilitacyjny,  przyjmowali i wydawali  używaną odzież, zabawki , podręczniki… Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym-  opłacali rachunki ,  wykupywali recepty  itp.  W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku  2019 skorzystało  ponad 170 rodzin  i osób samotnych.

Karlino, 7.01.2020 r.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest