SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019

CARITAS   PARAFII
PLAC  JANA  PAWŁA II  8
78-230   KARLIN0

PRZYCHODY

W roku 2019 Caritas Parafii w Karlinie uzyskała przychody w wysokości  30 840,05 zł,  z czego  4 516,01 zł  pozostało z r. 2018.
Z Caritas Pomagam Blizniemu otrzymano dofinansowanie w wysokości  8 000 zł .
Dochody z własnej działalności wyniosły- 7 280,51 zł.  Uzyskano je   przede wszystkim ze sprzedaży palm wielkanocnych, kartek i świec (wigilijnych i paschalików) oraz z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
  Ze zbiórek pochodziło  6 685,09 zł,  w tym :
– 4 338,11 zł  zebrano na chleb świętego Antoniego ( 10 razy zbierano na tacę w pierwsze piątki miesiąca i     pięć razy do puszek – najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca);
– 889, 42zł  ofiarowali parafianie do puszek w Niedzielę Bożego Miłosierdzia ;
– 1 457, 56 zł  , w ramach jałmużny wielkopostnej, zebrali parafianie do 62 skarbonek.
Dziewiętnastu darczyńców przekazało na bieżącą działalność karlińskiej Caritas darowizny w wysokości  4 356,74 zł , a  inne przychody wyniosły-  1,70 zł .

ROZCHODY

W roku 2019 Caritas Parafii w Karlinie wydała w sumie  29 947, 76 zł.
Najwięcej –  12 815,75 zł – przeznaczono   na  przygotowanie paczek  świątecznych-  głównie na zakup wędlin.  Pieniądze pochodziły ze sprzedaży palm wielkanocnych,  świątecznych  kartek i  świec  oraz darowizn. W okresie  Wielkiego Postu i  Adwentu przeprowadzono  zbiórkę żywności w kościele parafialnym , prywatnym sklepie a w grudniu- w szkole podstawowej.  W  marcu i grudniu członkowie i wolontariusze Caritas  oraz dzieci  i młodzież  ze Szkolnego Koła Caritas brali udział w zbiórce żywności   w karlińskiej  „Biedronce”. W sumie w roku 2019 zebrano  tam-w ramach akcji „Tak, pomagam!”-  około 470  kg żywności. Dzięki pomocy wielu osób wydano przed Wielkanocą 108 paczek, a przed świętami Bożego Narodzenia  trafiły one do 130 rodzin.
Ponadto we wrześniu , w ramach akcji „Kromka chleba dla sasiada” , dzieci ze SKC i wolontariusze zebrali w „Biedronce” około 150 kg żywności, która trafiła do 10 osób- głównie emerytów, bezrobotnych i chorych.
Na rehabilitację  dla czterech osób  przeznaczono 8 500 zł- z czego 8 000 przekazała Caritas Pomagam Blizniemu w Koszalinie, a 500 zł parafialna Caritas.

Na pomoc doraźną wydano 4 111, 89 zł, z czego:
– 24 razy opłacano rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 593,21 zł ;
– 17   razy wykupywano recepty , zapłacono 920,38 zł;
– 6 razy kupiono opał  na sumę 720 zł;
-19 razy kupowano artykuły spożywcze na kwotę 441, 30 zł;
– 4 razy kupiono gaz butlowy , wydano 220 zł;
-poza tym- udzielono pomocy w zakupie obuwia ortopedycznego, w opłaceniu rachunku za czynsz i zaliczki na wycieczkę szkolną dla  dziecka; na te cele wydano 217 zł.

Na konto Caritas Diecezji w Koszalinie przekazano 3  600 zł, w tym:
– 2 320zł  za paschaliki i świece wigilijne 2019;
– 750 zł  – 50 %  jałmużny wielkopostnej- skarbonki;
– 450 zł- 50% ofiar zebranych w Niedzielę Bożego Milosierdzia;
– 80zł –  za skarbonki wielkopostne ( druki).
Dla polskich dzieci na Kresach , na zakup artykułów szkolnych- w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”- przesłano  660 zł.
Inne wydatki wyniosły- 260, 12 zł-  głównie na zakup reklamówek do paczek świątecznych, druków i obsługę konta parafialnej Caritas.

W okresie Wielkiego Postu członkowie i sympatycy karlińskiej Caritas przygotowywali palmy na Wielkanoc. W środy pełnili dyżur w jej siedzibie-  wypożyczali sprzęt  rehabilitacyjny,  przyjmowali i wydawali  używaną odzież, zabawki , podręczniki… Udzielali pomocy doraźnej potrzebującym-  opłacali rachunki ,  wykupywali recepty  itp.  W sumie z pomocy Caritas Parafii w Karlinie w roku  2019 skorzystało  ponad 170 rodzin  i osób samotnych.

Karlino, 7.01.2020 r.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest